Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БИАТЛОН 4 Д

ТРИТОСУЛФУРОН + ФЛОРАСУЛАМ

714г/кг+54г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БИАТЛОН 4 Д |

 • Зап. за разр. №: РД 11-675/21.04.2015 г.
 • Разр. №: 01312-1/16.05.2015 г.
 • Валидно до: 31.12.2016 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зърнено-житни култури - пшеница, ечемик - зимен и пролетен, ръж, овес, тритикале - 4-5,5г/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

msds заповед биатлон 4 д 21.04.2015  

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com