Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БЕФЛЕКС

БЕФЛУБУТАМИД

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕФЛЕКС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2148/23.10.2018 г.
 • Разр. №: 01369-2/07.11.2018 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Агро България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 50 г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

етикет msds

заповед бефлекс 07.11.2016

заповед бефлекс 23.10.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com