Последно актуализирана: 25.09.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БЕФЛЕКС

БЕФЛУБУТАМИД

500г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕФЛЕКС |

 • Зап. за разр. №: РД 11-15/07.01.2016 г.
 • Разр. №: 01369-1/21.01.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - 50 г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед бефлекс 07.11.2016

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com