Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БЕЛУРЕ-Т

ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛ

750г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕЛУРЕ-Т |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1059/19.06.2018 г.
 • Разр. №: 01406-1/09.05.2016 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Пробелте, С.А., Испания
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ДФ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале - 2г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

msds

заповед белуре -т 19.04.2016 заповед белуре -т 19.06.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com