Последно актуализирана: 07.09.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БЕЛВЕДЕРЕ ФОРТЕ

ЕТОФУМЕЗАТ + ДЕСМЕДИФАМ + ФЕНМЕДИФАМ

200г/л + 100г/л + 100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕЛВЕДЕРЕ ФОРТЕ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-252/11.02.2015 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-1289/12.07.2018 г.
 • Разр. №: 01296-1/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 12.10.2018 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В.,Нидерландия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен и системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Захарно цвекло - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90
 

заповед белведере форте 11.02.2015

заповед белведере форте 12.07.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com