Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БЕЛВЕДЕРЕ

ДЕСМЕДИФАМ + ФЕНМЕДИФАМ

160г/л + 160г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БЕЛВЕДЕРЕ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-251/11.02.2015 г.
 • Разр. №: 01297-1/19.03.2015 г.
 • Валидно до: 11.02.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Захарно цвекло - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 90
 

заповед белведере 11.02.2015

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com