Последно актуализирана: 25.06.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БАСТА 15 СЛ

ГЛЮФОЗИНАТ АМОНИУМ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАСТА 15 СЛ | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-117/29.01.2014 г. Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-2279/12.11.2018 г.
 • Разр. №: 0563-2/29.01.2014 г.
 • Валидно до: 12.02.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя - 500мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
 

етикет MSDS

заповед баста 15 сл 29.12.2006

заповед баста 15 сл 29.01.2014

заповед баста 15 сл 12.11.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com