Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

БАСТА 15 СЛ

ГЛЮФОЗИНАТ АМОНИУМ

150г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
БАСТА 15 СЛ | 1 л

1 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-117/29.01.2014 г.
 • Разр. №: 0563-2/29.01.2014 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: тотален, контактен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Овощни, Лозя - 500мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет MSDS

заповед баста 15 сл 29.12.2006

заповед баста 15 сл 29.01.2014

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com