Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АФАЛОН 45 СК

ЛИНУРОН

450г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
АФАЛОН 45 СК | 500 мл

500 мл

АФАЛОН 45 СК | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-664/09.12.2004 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-1206/07.06.2017 г.
 • Разр. №: 0241/22.12.2004 г.
 • Валидно до: 07.12.2017 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лук - 100-150мл/дка; Слънчоглед - 300мл/дка;
  Соя - 300-400мл/дка;

 • Карантинен срок (дни): 60
 • Предлага се от Агропал ООД
 

   

ЕТИКЕТ MSDS

заповед афалон 45 СК 07.06.2017

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com