Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АУРА

ПРОФОКСИДИМ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АУРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1665/28.08.2018 г.
 • Разр. №: 01397-2/13.09.2018 г.
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели (Кокоше просо, Диво просо, Есенно просо и Дараджан)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ориз - 40-100мл/дка + ДЕШ ХЦ, като доза е в зависимост от момента на приложение
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Ориз - срещу плевели от род Leptochloa - 50-100мл/дка + ДЕШ ХЦ

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед аура 22.04.2016 заповед аура 28.08.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com