Последно актуализирана: 18.07.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АУРА

ПРОФОКСИДИМ

200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АУРА |

 • Зап. за разр. №: РД 11-686/22.04.2016 г.
 • Разр. №: 01397-1/10.05.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2022 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ориз - 40-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед аура 22.04.2016

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com