Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АРКАДА 880 ЕК

ПРОСУЛФОКАРБ + МЕТРИБУЗИН

800г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРКАДА 880 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1115/24.06.2015 г.
 • Разр. №: 01257-3/16.09.2015 г.
 • Валидно до: 03.07.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента Съплай, Швейцария
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 400-500мл/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

msds

заповед аркада 880 ек 03.07.2014

заповед аркада 880 ек 24.06.2015

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com