Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АРАТ

ДИКАМБА + ТРИТОСУЛФУРОН

500г/кг + 250г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРАТ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1290/12.07.2018 г.
 • Разр. №: 0332-3/25.07.2018 г.
 • Валидно до: 30.11.2019 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 10-20г/дка + 50мл/дка ДЕШ ХЦ (адювант) Царевица - 20г/дка + 100мл/дка + ДЕШ ХЦ (адювант)

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

MSDS заповед арат 07.01.2016 заповед арат 12.07.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com