Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ

2,4 Д аминна сол

600г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ | 1 л

1 л

АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
 • Разр. №: 01019-2/10.08.2010 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица - 120мл/дка Пшеница, Ечемик - 150-200 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЕТИКЕТ  

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com