Последно актуализирана: 29.05.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АЛКАНС СИНК ТЕК

КЛОМАЗОН + ПЕНДИМЕТАЛИН

43г/л + 298г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛКАНС СИНК ТЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1673/10.08.2017 г.
 • Разр. №: 01350-2/07.09.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г.
 • Притежател на разрешението: ФМС Кемикъл СПРЛ, Белгия
 • Формулация: суспензия капсули (КС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни и житни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - 250мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

етикет msds

заповед алканс синк тек 11.12.2015

Заповед алканс синк тек 10.08.2017

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com