Последно актуализирана: 14.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АЛИАНС ВГ, ПОЛИМЕР ВГ

ДИФЛУФЕНИКАН + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

600г/кг+60г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛИАНС ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1050/14.06.2016 г.
 • Разр. №: 01186-2/04.07.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм С.А.С., Франция
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен и системен, вегетационен хербицид за борба широколистни плевели
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик, Ръж, Тритикале - 7,5г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет mSDS

заповед алианс вг 05.08.2013

заповед алианс вг 14.06.2016

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com