Последно актуализирана: 12.02.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АКУРАТ ЕКСТРА ВГ

ТИФЕНСУЛФУРОН-МЕТИЛ + МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

680г/кг + 70г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКУРАТ ЕКСТРА ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2156/23.10.2018 г.
 • Разр. №: 01243-2/07.11.2018 г.
 • Валидно до: до подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм Гмбх & Ко.КГ., Австрия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни двусемеделни (широколистни плевели)
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 5г/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед акурат екстра вг 20.06.2014

заповед акурат екстра вг 23.10.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com