Последно актуализирана: 12.02.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АКУРАТ 60 ВГ

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

600г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКУРАТ 60 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 09-231/13.04.2006 г.
 • Разр. №: 0359/26.04.2006 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница, Ечемик - 1,0г/дка;

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЕТИКЕТ MSDS

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com