Последно актуализирана: 12.02.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

АКУРАТ 20 ВГ

МЕТСУЛФУРОН-МЕТИЛ

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АКУРАТ 20 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-762/17.04.2019 г.
 • Разр. №: 01396-1/10.05.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нюфарм Гмбх & Ко.КГ., Австрия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница (мека и твърда), Ечемик (зимен и пролетен), зимна ръж, тритикале - 1,5-3,0г/дка; Свободни площи - 2,0г/дка;

 • Карантинен срок (дни): 90 за пшеница, ечемик, зимна ръж, тритикале; 120 за свободни площи
 • Предлага се от Агропал ООД
 

заповед акурат 20 вг 22.04.2016

заповед акурат 20 вг 17.04.2019

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com