Последно актуализирана: 18.07.2018 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

КУМУЛУС ДФ

СЯРА

80%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КУМУЛУС ДФ |

 • Зап. за разр. №: хх
 • Разр. №: 0116/23.01.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ДФ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен неорганичен фунгицид с контактно и фумигиращо действие Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) - 0.2-0.3% Ябълки - Брашнеста мана - 0.6-0.9%

 • Карантинен срок (дни): 20
 

MSDS

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com