Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ВАЛБОН

БЕНТИАВАЛИКАРБ + МАНКОЦЕБ

17.5г/кг + 700г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ВАЛБОН |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1654/06.11.2015 г.
 • Разр. №: 01343/18.11.2015 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: КиН Ефтимиадис България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с локално-системно предпазно и лечебно, и контактно предпазно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати - Картофена мана – 180-200г/дкаКартофи - Картофена мана – 160г/дка
  Лозя винени и десертни сортове - Мана – 180-200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за оранжерийно производство домати; 7 за картофи и полско производство домати; 28 за лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
 

MSDS заповед валбон 06.11.2015

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com