Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

БАМПЕР 25 ЕК

ПРОПИКОНАЗОЛ

250г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАМПЕР 25 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1055/19.06.2018 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-619/25.03.2019 г.
 • Разр. №: 01052-1/02.03.2010 г.
 • Валидно до: 25.06.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В.
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен (акропетално) триазолов фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Брашнеста мана (Оидиум) – 0.02% Пшеница - Брашнеста мана, Черна стъблена ръжда, Кафява ръжда - 50мл/дка
  Ечемик - Брашнеста мана - 50мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 30
 

заповед бампер 25 ек 14.08.2009

заповед бампер 25 ек 19.06.2018

заповед бампер 25 ек 25.03.2019

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com