Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

БАМПЕР СУПЕР

ПРОПИКОНАЗОЛ + ПРОХЛОРАЗ

90г/л + 400г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАМПЕР СУПЕР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1212/11.11.2013 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:РД 11-622/25.03.2019 г.
 • Разр. №: 0087-3/19.11.2013 г.
 • Валидно до: 25.06.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ечемик - Брашнеста мана – 100мл/дкаПшеница - Брашнеста мана, Черна стъблена ръжда, Кафява ръжда, Фузариум по класа, Септориози: ран листен пригор, пролетен листен пригор и петносване по класовете - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 42
 

MSDS

заповед бампер супер 18.02.2013

заповед бампер супер 11.11.2013

заповед бампер супер 25.03.2019

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com