Последно актуализирана: 14.06.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

АРТЕА 330 ЕК

ПРОПИКОНАЗОЛ + ЦИПРОКОНАЗОЛ

250г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРТЕА 330 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-186/18.02.2013 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-620/25.03.2019 г.
 • Разр. №: 01005-2/05.03.2013 г.
 • Валидно до: 25.06.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие, бърз начален ефект и достатъчно последействие, действа и с газовата си фаза
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Брашнеста мана – 40мл/дка; Кафява ръжда, Ран листен пригор, Пролетен листен пригор - 50мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана – 40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
 

msds

заповед артеа 330 ек 18.02.2013 заповед артеа 330 ек 25.03.2019

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com