Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

АРТЕА 330 ЕК

ПРОПИКОНАЗОЛ + ЦИПРОКОНАЗОЛ

250г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРТЕА 330 ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 12-20/26.04.2005 г.
 • Разр. №: 01005-2/05.03.2013 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие, бърз начален ефект и достатъчно последействие, действа и с газовата си фаза
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Брашнеста мана – 40мл/дка; Кафява ръжда, Ран листен пригор, Пролетен листен пригор - 50мл/дкаЕчемик - Брашнеста мана – 40мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 45
 • Предлага се от Агропал ООД
 

MSDS заповед артеа 330 ек 18.02.2013

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com