Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ВЕРИТА ВГ

ФОЗЕТИЛ-АЛУМИНИЙ + ФЕНАМИДОН

667г/кг + 44.4г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВЕРИТА ВГ | 10 кг

10 кг

ВЕРИТА ВГ | 1 кг

1 кг

ВЕРИТА ВГ | 150 г

150 г

ВЕРИТА ВГ | 75 г

75 г

ВЕРИТА ВГ | 15 г

15 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-2619/01.12.2017 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-2019/12.10.2018 г.
 • Разр. №: 0216-3/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.07.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с двойносистемно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици - Мана – 150г/дка (0.15%)Лук - Мана – 150г/дка (0.15%)
  Тютюн - Мана – 150г/дка (0.15%); Чернилка – 200г/дка (0.2%)
  Лозя - Екскориоза, Мана – 200г/дка (0.2%)
  Домати, Картофи - Картофена мана – 150г/дка (0.15%)

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати, краставици, картофи; 14 за лук; 30 за тютюн, лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет MSDS

заповед верита вг 01.12.2017 заповед верита вг 12.10.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com