Последно актуализирана: 16.11.2017 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ВЕРИТА ВГ

ФОЗЕТИЛ - АЛУМИНИЙ + ФЕНАМИДОН

667г/кг + 44г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ВЕРИТА ВГ | 10 кг

10 кг

ВЕРИТА ВГ | 1 кг

1 кг

ВЕРИТА ВГ | 75 г

75 г

ВЕРИТА ВГ | 15 г

15 г

 • Зап. за разр. №: РД 09-869/19.12.2003 г.
 • Разр. №: 216-2/19.03.2012 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с двойносистемно предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Краставици - Мана – 150г/дка (0.15%)Лук - Мана – 150г/дка (0.15%)
  Тютюн - Мана – 150г/дка (0.15%); Чернилка – 200г/дка (0.2%)
  Лозя - Екскориоза, Мана – 200г/дка (0.2%)
  Домати, Картофи - Картофена мана – 150г/дка (0.15%)

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати, краставици, картофи; 14 за лук; 30 за тютюн, лозя
 • Предлага се от Агропал ООД
 

  ЕТИКЕТ MSDS  

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com