Последно актуализирана: 18.04.2018 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

АМИСТАР ЕКСТРА СК

АЗОКСИСТРОБИН + ЦИПРОКОНАЗОЛ

200г/л + 80г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АМИСТАР ЕКСТРА СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2020/16.12.2014 г.
 • Разр. №: 01286/30.01.2015 г.
 • Валидно до: 16.12.2024 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с двойно системно и бързодействащо лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда, Листни петна/септориоза, Брашнеста мана – 70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 • Предлага се от Агропал ООД
 

MSDS заповед амистар екстра ск 16.12.2014

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com