Последно актуализирана: 17.09.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ЛАМАДОР ПРО

ФЛУОПИРАМ + ПРОТИОКОНАЗОЛ + ТЕБУКОНАЗОЛ

20г/л + 100г/л + 60г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ЛАМАДОР ПРО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2433/28.11.2018 г.
 • Разр. №: 01335-3/07.06.2016 г.
 • Валидно до: 31.07.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ечемик (зимен и пролетен) - Фузарийно кореново гниене, Ленточна болест, Кафява праховита главня, Покрита главня, Снежна плесен, Мрежести петна (първична инфекция) - 50мл/100кг семе
  Овес - Фузарийно кореново гниене, Снежна плесен, Праховита главня, Покрита главня - 50мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед ламадор про 17.07.2015

заповед ламадор про 13.01.2016

заповед ламадор про 31.05.2016

заповед ламадор про 28.11.2018

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com