Последно актуализирана: 24.05.2018 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ГЕОКС ВГ

ФЛУДИОКСОНИЛ

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЕОКС ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1762/10.11.2014 г.
 • Разр. №: 1264/ 01.12.2014 г.
 • Валидно до: 31.10.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен фенилпиролов фунгицид с предпазно и ограничено лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли, Китайски круши - Болести при съхранението - 30-40г/дкаЛозя - Сиво гниене - 100г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3; 60 за лозя
 

заповед геокс вг 10.11.2014

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com