Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

БАЙФИДАН 312 СК

ТРИАДИМЕНОЛ

312г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАЙФИДАН 312 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-984/10.06.2015 г.
 • Разр. №: 01319-1/01.07.2015 г.
 • Валидно до: 10.06.2025 г.
 • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: системен триазолов фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя (винени и десертни сортове) - Брашнеста мана (Оидиум) - 12мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за десертни лозя; 21 за винени лозя
 

заповед байфидан 312 ск 10.06.2015

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com