Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ВИТАВАКС 2000, ВИТАВАКС РОЯЛ, АНКОР

КАРБОКСИН + ТИРАМ

200г/л + 200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВИТАВАКС 2000 | 20 л

20 л

ВИТАВАКС 2000 | 1 л

1 л

ВИТАВАКС 2000 | 500 мл

500 мл

ВИТАВАКС 2000 | 250 мл

250 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-1312/19.07.2016 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-514/13.03.2019 г.
 • Разр. №: 0603-4/11.08.2016 г.
 • Валидно до: 13.06.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Ариста ЛайфСайънс Регистрешънс, Великобритания
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Загиване на кълновете по време на поникване, Снежна плесен - 250-300мл/100кг семеПшеница (масов посев) - Твърда главня, Праховита главня - 250-300мл/100кг семе
  Пшеница (за семепроизводство) - Твърда главня, Праховита главня - 300мл/100кг семе
  Бук и Дъб (семенилища) - Гниене на семена и корени - 20мл/10кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ - витавакс 2000  MSDS - витавакс 2000

етикет - витавакс роял

ЕТИКЕТ - АНКОР                  MSDS - АНКОР

заповед витавакс 2000 03.01.2008

заповед витавакс 2000 14.10.2013

заповед витавакс 2000 19.04.2016

заповед витавакс 2000 19.07.2016

заповед витавакс 2000 13.03.2019

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com