Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ВИТАВАКС 200 ФФ

КАРБОКСИН + ТИРАМ

200г/л + 200г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВИТАВАКС 200 ФФ | 20 л

20 л

ВИТАВАКС 200 ФФ | 500 мл

500 мл

ВИТАВАКС 200 ФФ | 100 мл

100 мл

 • Зап. за разр. №: РД 09-869/19.12.2003 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-513/13.03.2019 г.
 • Разр. №: 0111/22.01.2004 г.
 • Валидно до: 13.06.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Ариста ЛайфСайънс Регистрешънс, Великобритания
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ечемик - Праховита главня - 250мл/100кг семеЦаревица, Слънчоглед - Почвени патогени: Питиум, Фузариум, Ризоктония - 250мл/100кг семе
  Бял бор - Почвени патогени: Питиум, Фузариум, Ризоктония - 250мл/1.0кг семе
  Пшеница - Твърда главня, Праховита главня, Загиване на кълновете при поникване, причинено от Fusarium nivale - 300мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ MSDS заповед витавакс 200 фф 13.03.2019

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com