Последно актуализирана: 19.01.2018 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

АРВАК 50 ВГ

ИПРОДИОН

500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АРВАК 50 ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-911/03.05.2017 г.
 • Разр. №: 01242-2/16.05.2017 г.
 • Валидно до: 31.10.2018 г.
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Сиво гниене – 100-150г/дкаДомати (оранжерийно производство) - Сиво гниене – 150-200г/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за лозя
 

ЕТИКЕТ MSDS

заповед арвак 50 вг 20.06.2014

Заповед Арвак 50 вг 03.05.2017

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com