Последно актуализирана: 19.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ВИНСИТ ФС

ИМАЗАЛИЛ + ТИАБЕНДАЗОЛ + ФЛУТРИАФОЛ

15г/л + 25г/л + 37.5г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВИНСИТ ФС |

 • Зап. за разр. №: Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-2564/14.12.2018 г.
 • Разр. №: 0358/09.01.2006 г.
 • Валидно до: 14.03.2019 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
 • Формулация: концентрирана суспензия за третиране на семена (ФС)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно, лечебно и изкореняващо действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ечемик - Праховита главня, Ленточна болест - 150мл/100кг семеПшеница (масов посев) - Твърда главня, Праховита главня - 150мл/100кг семе

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед винсит фс 14.12.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com