Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

АЛЕГРО, ТОКАТА, ЮВЕЛ

ЕПОКСИКОНАЗОЛ + КРЕЗОКСИМ-МЕТИЛ

125г/л + 125г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛЕГРО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-260/07.02.2017 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1523/ 02.07.2020г.
 • Разр. №: 0177-4/16.02.2017 г.
 • Валидно до: 01.11.2021 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид с предпазно и лечебно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пшеница - Кафява ръжда - 50мл/дка; Брашнеста мана - 50-100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 35
 

msds

заповед алегро 29.05.2015 заповед алегро 07.02.2017

заповед Алегро 02.07.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com