Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

ВИНКЕР ВГ

БЕНТИАВАЛИКАРБ + ФОЛПЕТ

17.5г/кг + 500г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВИНКЕР ВГ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-881/27.07.2011 г.
 • Разр. №: 01116-2/25.08.2011 г.
 • Валидно до: 18.01.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
 • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с предпазно, лечебно и антиспорулантно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Мана - 0.2% (200г/дка)Домати - Картофена мана - 0.2% (200г/дка)

 • Карантинен срок (дни): 7 за домати; 42 за лозя
 

заповед винкер вг 27.07.2011

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com