Последно актуализирана: 18.07.2018 г.

ФУНГИЦИДИ

Продукти за борба с гъбни болести по земеделските култури

КУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ

АЗОКСИСТРОБИН + ПРОПИКОНАЗОЛ

141,4г/л + 122,4г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
КУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2606/01.12.2017 г.
 • Разр. №: 01353-2/20.12.2017 г.
 • Валидно до: 31.01.2019 г.
 • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
 • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: фунгицид с двойно системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Царевица за зърно, Царевица за силаж, Царевица за семепроизводство, Сладка царевица - Северен листен пригор, Ръжда, Дребни листни петна - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

MSDS

заповед КУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ 09.12.2015

заповед КУИЛТ ЕКСЕЛ 263 СЕ 01.12.2017

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com