Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФЕРОМОНИ

Феромонови уловки – инсектицидни капани (под формата на лепливи уловки или диспенсери) привличащи вредителите с отделяне на феромони

ГИНКО

Е8, Е10-додекадиенол (кодлемон) + Додеканол + Тетрадеканол

254мг/диспенсер + 132мг/диспенсер + 31мг/диспенсер
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГИНКО |

 • Зап. за разр. №: РД 11-418/16.03.2016 г.
 • Разр. №: 01391-1/25.03.2016 г.
 • Валидно до: 31.08.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Суммит Агро Румъния СРЛ -
  клон България КЧТ
 • Формулация: продукт отделящ пари (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: примамка (капан) Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски круши „наши”, Орехи - Ябълков плодов червей – 50 диспенсъра/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

MSDS

заповед гинко 16.03.2016

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com