Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФЕРОМОНИ

Феромонови уловки – инсектицидни капани (под формата на лепливи уловки или диспенсери) привличащи вредителите с отделяне на феромони

ИЗОМЕЙТ СЛР

Е8, Е10-додекадиенол (кодлемон) + Додеканол + Тетрадеканол + Z-11-тетрадеценил ацетат + Z-9-тетрадеценил ацетат

101мг/диспенсер + 16мг/диспенсер + 3мг/диспенсер + 101мг/диспенсер + 19мг/диспенсер
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИЗОМЕЙТ СЛР |

 • Зап. за разр. №: РД 11-161/29.01.2016 г.
 • Разр. №: 01374-1/08.02.2016 г.
 • Валидно до: 31.08.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Суммит Агро Румъния СРЛ -
  клон България КЧТ
 • Формулация: продукт отделящ пари (ВП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: примамка (капан) Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки, Круши, Дюли, Азиатски круши „наши”, Мушмули, Киселица (дива ябълка) - Ябълков плодов червей, Плодова корогризачка, Кафявоивичеста листозавивачка, Малка лозова листозавивачка, Овощна листозавивачка – 100 диспенсъра/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

MSDS

заповед изомейт слр 29.01.2016

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com