Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ФЕРОМОНИ

Феромонови уловки – инсектицидни капани (под формата на лепливи уловки или диспенсери) привличащи вредителите с отделяне на феромони

ИЗОМЕЙТ – OFM TT

Z-8-додеценол + Е-8-додеценил ацетат + Z-8-додеценил ацетат

0.0048 г/диспенсер + 0.0288 г/диспенсер + 0.4464 г/диспенсер
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ИЗОМЕЙТ – OFM TT |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1767/10.11.2014 г.
 • Разр. №: 01273/ 01.12.2014 г.
 • Валидно до: 31.08.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Суммит Агро Румъния СРЛ -
  клон България КЧТ
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: примамка (капан) Подходящ за употреба в биологичното земеделие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Праскови, Кайсии, Ябълки, Круши, Дюли, Hаши - азиатски круши - Източен плодов червей - 25 диспенсъра/дкаСливи - Сливов плодов червей, Източен плодов червей - 30 диспенсъра/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

MSDS заповед изомейт - ofm tt 10.11.2014

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com