Последно актуализирана: 25.06.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

ДАСКОР 440, НУРЕЛЕ М

ХЛОРПИРИФОС-МЕТИЛ + ЦИПЕРМЕТРИН

400г/л + 40г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДАСКОР 440 | 1 л

1 л

ДАСКОР 440 | 50 мл

50 мл

ДАСКОР 440 | 20 мл

20 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-2438/28.11.2018 г.
 • Разр. №: 01356-2/27.07.2017 г.
 • Валидно до: 31.01.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс, Бенелюкс
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: комбиниран органофосфорен инсектицид със контактно, стомашно и фумигантно действие, и несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Лозя - Шарен гроздов молец, Еднопоясен гроздов молец, Лозова цикада, Американска лозова цикада - 50мл/дка; Лозова листозавивачка - 62.5мл/дкаДомати, Патладжан - Колорадски бръмбар - 75мл/дкаКартофи - Листни въшки, Колорадски бръмбар - 75мл/дка
  Рапица - Рапичен стъблен хоботник, Рапичен цветояд - 62.5мл/дка
  Пшеница, Ръж, Тритикале, Ечемик, Овес - Листни въшки - 75мл/дка (в начало на изкласяване); 62.5мл/дка (до 28 дни преди прибиране)
  Културен мак - Листни въшки - 75мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 5 за домати, патладжан; 21 за лозя, картофи; 28 за пшеница, ръж, тритикале, ечемик и овес; при рапица и културен мак - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ msds

заповед даскор 440 11.12.2015

заповед даскор 440 11.07.2017

заповед даскор 440 28.11.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com