Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

НЕМАТОЦИДИ

Продукти за борба с кръглите червеи (нематоди) по земеделските култури

ВИДЕЙТ 10 Л

ОКСАМИЛ

100г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ВИДЕЙТ 10 Л | 5 л

5 л

 • Зап. за разр. №: РД 11-1305/19.07.2016 г.
 • Разр. №: 0573-3/03.08.2016 г.
 • Валидно до: 29.04.2023 г.
 • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
 • Формулация: Течност (Л)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм на действие: системен, карбаматен нематоцид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Пипер, Патладжан, Домати, Чери домати - Галови нематоди – 1.0-2.0л/дка (веднага след разсаждане); 1.0л/дка (от 10-14 дни след разсаждане до 42 след разсаждане)
  Краставици - Галови нематоди – 1.0-2.0л/дка (веднага след разсаждане); 1.0л/дка (10-14 дни след разсаждане)
  Тютюн - Галови нематоди – 1.0-2.0л/дка (непосредствено след разсаждане, като високата доза е при силно нападение); 1.0л/дка (10-14 дни след разсаждане)

 • Карантинен срок (дни): 28 за домати и чери домати; 35 за пипер, патладжан, тютюн; 50 за краставици
 • Предлага се от Агропал ООД
 

MSDS

заповед видейт 10 л 29.04.2013

заповед видейт 10 л 19.07.2016

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com