Последно актуализирана: 20.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

НЕМАТОЦИДИ

Продукти за борба с кръглите червеи (нематоди) по земеделските култури

РЕЙСАН 51

МЕТАМ-СОДИУМ

420г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РЕЙСАН 51 |

  • Зап. за разр. №: РД 09-456/10.07.2007 г.
  • Разр. №: 0524/12.07.2007 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Лаинко, Испания
  • Категория на употреба: първа професионална
  • Механизъм на действие: фумигант
  • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

    Оранжерии - Галови нематоди - 100л/дка

  • Карантинен срок (дни): не се изисква
 

заповед рейсан 51 10.07.2007

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com