Последно актуализирана: 18.04.2018 г.

НЕМАТОЦИДИ

Продукти за борба с кръглите червеи (нематоди) по земеделските култури

МОКАП 10 Г

ЕТОПРОФОС

100г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОКАП 10 Г |

 • Зап. за разр. №: РД 09-665/09.12.2004 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №:
  РД 11-121/18.01.2018 г.
 • Разр. №: 0286/04.02.2005 г.
 • Валидно до: 18.07.2018 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: несистемен органофосфорен инсектицид с контактно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Телени червеи - 4.0кг/дкаДомати (оранжерийно производство) - Галови нематоди - 5-8кг/дка
  Тютюн - Галови нематоди - 15-20кг/дка

 • Карантинен срок (дни): 14
 

заповед мокап 10 г 18.01.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com