Последно актуализирана: 12.12.2018 г.

НЕМАТОЦИДИ

Продукти за борба с кръглите червеи (нематоди) по земеделските култури

БАЗАМИД ГРАНУЛАТ

ДАЗОМЕТ

980г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
БАЗАМИД ГРАНУЛАТ | 5 кг

5 кг

 • Зап. за разр. №: РД09-869/19.12.2003 г.
 • Разр. №: 0144/05.02.2004 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Канешо Сойл Трийтмънт, Белгия
 • Формулация: гранулат (Г)
 • Категория на употреба: първа професионална
 • Механизъм и спектър на действие: почвен обеззаразител за борба с галови нематоди, и едногодишни житни и широколистни плевели
 • Друга функция: Хербицид
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Домати (оранжерийно производство) - Галови нематоди - 50-70кг/дка Тютюн - разсад - срещу едногодишни житни и широколистни плевели -
  10-20 г/м²

 • Карантинен срок (дни): 45-50 дни за домати; за тютюн (разсад) - не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет msds

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com