Последно актуализирана: 23.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

АЛВЕРДЕ 240 СК

МЕТАФЛУМИЗОН

240г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АЛВЕРДЕ 240 СК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-775/18.04.2019 г.
 • Разр. №: 01008-5/
 • Валидно до: 31.12.2024 г.
 • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: несистемен, семикарбазонов инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 20мл/дкаРАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 100мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 3 за домати; 14 за картофи
 

msds

заповед алверде240 ск 30.04.2009

 заповед алверде 240 ск 09.05.2011

заповед алверде 240 ск 13.10.2011

заповед алверде 240 ск 05.08.2013

заповед алверде 240 ск 18.04.2019

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com