Последно актуализирана: 18.03.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ЛИМАЦИДИ

Продукти за борба с голите охлюви по земеделските култури

АГРИМЕТАЛ, (бивш ВЕНИШ), СЕТАШ, ТАЛД, МИРА

МЕТАЛДЕХИД

4%
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АГРИМЕТАЛ | 300 г

300 г

АГРИМЕТАЛ | 100 г

100 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1708/14.09.2016 г.
  (заменя се името Вениш със Сеташ, като всички останали други търговски наименования остават валидни)
 • Разр. №: 0379-4/20.09.2016 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
 • Формулация: гранулирана примамка (ГБ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: лимацид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Разсади, Други култури - Голи охлюви - 300г/дка

 • Карантинен срок (дни): не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет msds

заповед вениш 10.07.2007

заповед вениш 27.07.2011

заповед вениш 08.02.2016

заповед вениш 14.09.2016

 

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com