Последно актуализирана: 10.01.2020 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

АКАРИЦИДИ

Продукти за борба с вредните акари по земеделските култури

ДАНИТРОН 5 СК

ФЕНПИРОКСИМАТ

51,2г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ДАНИТРОН 5 СК | 500 мл

500 мл

ДАНИТРОН 5 СК | 50 мл

50 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-986/23.05.2019 г.
 • Разр. №: 01115-2/30.05.2019 г.
 • Валидно до: 30.04.2021 г.
 • Притежател на разрешението: Нихон Нохиаку Ко ЛТД,, Япония
 • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен акарицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Червен овощен акар – 100-200мл/дка
  Лоза - Жълт лозов акар – 100мл/дка
  Краставици (оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар - 100-200мл/дка
  Хризантеми (полско и оранжерийно производство) - Обикновен паяжинообразуващ акар - 100-200мл/дка
  Рози (полско и оранжерийно производство) - Червенокафяв оранжериен акар - 100-200мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 7 за краставици; 21 за ябълки; 28 за лозя; за хризантема и роза – не се изисква
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет mSDS

заповед ортус 5 ск 31.07.2008

заповед Данитрон 5 ск 23.05.2019

   

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com