Последно актуализирана: 23.04.2019 г.

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

АГРИЯ 1050 +, ТЕРАГАРД ПЛЮС

ХЛОРПИРИФОС + ЦИПЕРМЕТРИН

480г/л + 50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
АГРИЯ 1050 + |

 • Зап. за разр. №: РД 11-2154/23.10.2018 г.
 • Разр. №: 01061-8/07.11.2018 г.
 • Валидно до: 31.01.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Агрия АД, България
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен комбиниран инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Картофи - Колорадски бръмбар - 50мл/дкаПшеница - Обикновен житен бегач (ларви) - 70мл/дка
  Тютюн - Тютюнев трипс - 70мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28
 

заповед агрия 1050+ 19.11.2012

заповед агрия 1050+ 23.01.2017

заповед Агрия 1050+ 26.06.2017

заповед Агрия 1050+ 23.10.2018

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com