Последно актуализирана: 08.12.2017 г.

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

ЛАМБАДА 5 ЕК

ЛАМБДА ЦИХАЛОТРИН

50г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИПредлага се от Агропал ООД
ЛАМБАДА 5 ЕК | 50 мл

50 мл

ЛАМБАДА 5 ЕК | 20 мл

20 мл

ЛАМБАДА 5 ЕК | 5 мл

5 мл

 • Зап. за разр. №: РД 11-159/29.01.2016 г.
  Заповед за прекратяване на разрешението за пускане на пазара №: РД 11-1672/10.08.2017 г.
 • Разр. №: 0004-2/08.02.2016 г.
 • Валидно до: 10.02.2018 г. (гратисен период за продажба и разпространение)
 • Притежател на разрешението: Стоктън Кемикъл Корп, САЩ
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Ябълки - Ябълков плодов червей – 15мл/дка
  Житни - Вредна житна дървеница (ларви) – 12,5мл/дка; Вредна житна дървеница (имаго) – 20мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 14 за ябълки, 28 за пшеница
 • Предлага се от Агропал ООД
 

ЕТИКЕТ MSDS

ЗАПОВЕД ЛАМБАДА 5 ЕК 29.01.2016

ЗАПОВЕД ЛАМБАДА 5 ЕК 10.08.2017

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com