Последно актуализирана: 18.07.2018 г.

ИНСЕКТИЦИДИ

Продукти за борба с вредните насекомни неприятели по земеделските култури

МОСПИЛАН 20 СП

АЦЕТАМИПРИД

200г/кг
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
МОСПИЛАН 20 СП | 500 г

500 г

МОСПИЛАН 20 СП | 250 г

250 г

МОСПИЛАН 20 СП | 20 г

20 г

МОСПИЛАН 20 СП | 6 г

6 г

МОСПИЛАН 20 СП | 1,5 г

1,5 г

 • Зап. за разр. №: РД 11-1245/14.06.2017 г.
 • Разр. №: 0544-3/10.07.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: Нипон Сода Ко. Лтд., Япония
 • Формулация: прах, разтворим във вода (СП)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: системен неоникотиноид инсектицид с контактно и стомашно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зеленчуци (пипер) - Зелена прасковена листна въшка - 0.0125%; Цикада - 25г/дкаЗеленчуци (краставици) - Памукова листна въшка - 0.0125%
  Домати - Оранжерийна белокрилка - 0.02%
  Картофи - Колорадски бръмбар - 6г/дка
  Царевица, Слънчоглед - Сив царевичен хоботник - 10г/дка
  Житни - Вредна житна дървеница, Обикновена житна пиявица, Обикновен житен бегач - 12.5г/дка; Листни въшки, Хесенска муха, Шведска муха - 15г/дка
  Тютюн - Зелена прасковена листна въшка, Тютюнев трипс - 15г/дка ; Тютюнева листна въшка - 30г/дка
  Топола - Tополов листояд - 15г/дка
  Иглолистни - Pъждива борова листна оса - 15г/дка
  РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Домати - Доматен миниращ молец - 0.02%
  Горски видове - насекомни неприятели по горски дървесни видове – 0,0125%
  Забележка: Продукта да не се използва в периода на отделяне на „мана“ за манов мед.

 • Карантинен срок (дни): 3 за краставици, домати, пипер; 7 за картофи; 10 за тютюн; 14 за пшеница, царевица, слънчоглед
 • Предлага се от Агропал ООД
 

етикет  MSDS

заповед моспилан 20 сп 09.05.2011

заповед моспилан 20 сп 14.06.2017

 
+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com