Последно актуализирана: 29.01.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ГЛАДИАТОР ЕК

хизалофоп-Р-етил

50 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ГЛАДИАТОР ЕК |

 • Зап. за разр. №: РД 11-29/ 06.01.2021 г.
 • Разр. №: xx
 • Валидно до: 30.11.2022 г.
 • Притежател на разрешението: Зенит Кроп Сайънсис България ЕООД
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: втора професионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Маслодайна рапица, Слънчоглед - Едногодишни житни плевели - 120 мл/дка; Някои многогодишни плевели - 200-300 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 60 дни за слънчоглед; 90 дни за маслодайна рапица
 

заповед Гладиатор 06.01.2021

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com