Последно актуализирана: 30.08.2021 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

ТИДЕКС ЕВ

флуроксипир

200 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
ТИДЕКС ЕВ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1992/ 27.08.2020 г.
 • Разр. №: 01880-1/ 04.09.2020 г.
 • Притежател на разрешението: Екслузивас Сарабия С.А, Испания
 • Формулация: емулсия, масло във вода (ЕВ)
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Зърнено-житни култури (зимна пшеница, зимен ечемик, тритикале, ръж, овес), Царевица, Тревни площи - Широколистни плевели (след поникване) - 100 мл/дка
  Семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, мушмули) - Широколистни плевели (след поникване) - 150 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 15 дни за семкови овощни видове (ябълки, круши, дюли, мушмули); за останалите култури не се изисква
 

заповед Тидекс 27.08.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com