Последно актуализирана: 22.07.2020 г.

 

„Удостоверение № 22-0004/10.11.2014 г. за търговия с продукти за растителна защита“

ХЕРБИЦИДИ

Продукти за борба с нежелана растителност

РОДЕО ПЛЮС СЛ

глифозат

360 г/л
РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
РОДЕО ПЛЮС СЛ |

 • Зап. за разр. №: РД 11-1679/ 21.07.2020г.
 • Разр. №: .
 • Валидно до: 15.12.2023 г.
 • Притежател на разрешението: Байер Агрикалчър БВБА, Белгия
 • Формулация: разтворим концентрат СЛ
 • Категория на употреба: непрофесионална
 • Механизъм на действие: хербицид със системно действие
 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

  Третиране преди сеитба/ разсаждане - Едногодишни и многогодишни плевели - 150-1000 мл/дка
  Третиране след засаждане/ разсаждане, преди поникване на културата - Едногодишни и многогодишни плевели - 150-500 мл/дка
  Овщни градини, Лозя - Едногодишни и многогодишни плевели - 200-1000 мл/дка
  Пасища, Поляни, Ливади - Едногодишни и многогодишни плевели - 200-1000 мл/дка
  Незасети площи, Угари - Едногодишни и многогодишни плевели - 150-1000 мл/дка

 • Карантинен срок (дни): 28 дни за овощни градини; 30 дни за лозя
 

заповед Родео Плюс 21.07.2020

+359 (88) 573 3078 ул. "Хан Богров" 22 info@agropal-bg.com